Mapa

Na mapě jsou vyznačeny body označující povinná i nepovinná stanoviště. Stanoviště 1 až 9 (mají názvy stanovišť) jsou povinná a 10 až 15 jsou nepovinná stanoviště. V kartě jezdce jsou NEpovinná stanoviště zelená, do těch si dáváte razítka umístěná na stanovišti 10 - 15. Do políček 1 - 9 dávají razítka pořadatelé na stanovištích a zároveň zapíší body. Za povinné stanoviště můžete získat 0-10 bodů, za nepovinné máte jisté 3 body. Pokud u nepovinného stanoviště nebude razítko, vyfoťte se u čísla stanoviště. Stanoviště můžete navštívit v libovolném pořadí. Za neabsolvování povinného stanoviště máte mínus 10 bodů. Za každou započatou minutu přes časový limit mínus 2 body.

Časové limity pro jednotlivé kategorie:

Moped - 135 minut
Babetta - 135 minut
Fichtl - 135 minut
Speciál - 120 minut
Skútr - 120 minut

ODKAZ NA MAPU